Rysunek 1 Nowa zasada grupy - udostępnianie plików
Rysunek 2 Udostępnione pliki dla komputerów o określonych adresach
Rysunek 3 Schemat działania skryptu wykonującego kopię zapasową.
Skrypt