Jak migrować drukarki z jednego serwera na drugi?

Do wykonania migracji drukarek pomiędzy serwerami można użyć narzędzia Printer Migrator. Narzędzie, z opisem jego wykorzystania, dostępne jest na stronie Microsoft pod adresem:
http://www.microsoft.com/WindowsServer2003/techinfo/overview/printmigrator3.1.mspx
Warto wykorzystać ten sposób ze względu na oszczędność czasu przy wykonaniu tego typu zadania.
Po pobraniu aplikacji należy uruchomić ją na serwerze źródłowym. Pojawi się wtedy okno:

Rysunek 1 Program Printer Migrator

Rysunek 1 Program Printer Migrator

Następnie z menu Action należy wybrać opcję Backup.

Rysunek 2 Menu Action

Rysunek 2 Menu Action

Pojawi się okno wyboru miejsca zapisania pliku cab z informacjami o serwerze wydruku. Najlepiej zapisać plik cab w udostępnionym folderze, tak by mieć dostęp do pliku bezpośrednio z maszyny docelowej. Warto wykonać w ten sposób kopie docelowego serwera wydruku po wykonaniu i sprawdzeniu migracji (zawsze to dodatkowa metoda zabezpieczenia konfiguracji, która może zostać wykonana poza standardowymi metodami kopii zapasowej).

Rysunek 3 Wybór lokalizacji pliku z informacjami o drukarkach

Rysunek 3 Wybór lokalizacji pliku z informacjami o drukarkach

Po zakończeniu operacji, aplikację tę należy uruchomić ponownie na maszynie docelowej. Z menu Action należy wybrać opcję Restore. Po wybraniu tej opcji należy wskazać utworzony wcześniej plik. Uwaga!!! Rozpoczęcie operacji powoduje zatrzymanie Bufora Wydruku. Podczas operacji odtwarzania mogą wystąpić błędy np. blokada starszych typów sterowników. W przypadku wystąpienia błędu pojawi się stosowne okno z informacją o błędzie, informacje o migracji (log operacji) zostaną dodatkowo zapisane w pliku logu.

Rysunek 4 Przykładowy błąd

Rysunek 4 Przykładowy błąd

Jeśli wystąpi powyzszy błąd można go zignorować lub wyłączyć blokowanie sterowników pracujących w trybie jądra (po wyłączeniu blokady należy ponowić próbę migracji). Blokadę można wyłączyć w ustawieniach GPO (wybór przystawki w której należy wyłączyć blokowanie instalacji sterowników zależy od roli serwera). Zwykle operację migracji wykonuje się gdy jest przygotowywany nowy serwer w związku z czym można sobie pozwolić na ewentualne problemy ze sterownikami po migracji. Po zakończeniu migracji warto poszukać sterowników, które będą bardziej odpowiednie dla nowego systemu. Po zakończeniu migracji należy wejść w folder drukarek i sprawdzić statusy drukarek. Zdarza się, że drukarki (w których wystąpił jakiś problem) są w trybie Offline. Wtedy należy poszukać przyczyny tego stanu. Najczęściej będzie to problem związany z przeniesieniem portu drukarki lub nieodpowiednim sterownikiem. W takiej sytuacji należy dodać odpowiedni port ręcznie lub zainstalować nowy sterownik, a następnie spróbować zmienić status drukarki na Online.
Wszystkie informacje na temat migracji znajdują się na stronach Microsoft. Dokument ten opisuje tylko krótki przykład zastosowania tej operacji. Napisałem tą krótką instrukcje w trakcie przenoszenia serwera, który musiał mieć skonfigurowane drukarki w ten sam sposób co poprzednik. Około 70% drukarek zostało migrowanych bez żadnego problemu, w pozostałych musiałem utworzyć nowe porty bądź zainstalować inne - nowsze sterowniki (w takim przypadku drukarka nie zostanie zainstalowana przy wykonywaniu migracji).