Oracle - RMAN

Bardzo przydatne narzędzie do wykonywania kopii bazy danych Oracle.
Przy wykorzystaniu tego narzędzia i skryptów w bash'u wykonuje codziennie w nocy kopię bazy. Przykładowy skrypt z opisem:

rman TARGET / CATALOG rman/rman@orman - Podłaczenie do RMAN'A

Skrypt dla RMAN'A wykonuje kopie zapasową na gorąco na taśmę. W pierwszym kroku jest kopiowana baza danych z plikiem kontrolnym. W drugim kroku są kopiowane archive logi, po skopiowaniu są kasowane z dysku.

run {
allocate channel t1 type 'SBT_TAPE' format 'df_hf_%t_%s_%p';
backup (database include current controlfile);
release channel t1;
allocate channel t1 type 'SBT_TAPE' format 'al_%t_%s_%p';
backup (archivelog all delete input);
release channel t1;
}