Wyszukiwanie portów

Prosta komenda do wyszukiwania otwartych portów

for x in `ps -ef | awk ' { print $2 } '`; do echo PID: $x ; pfiles $x | grep "port: "; done

Szukanie w plikach

Prosta komenda do szukania informacji w plikach

find /test | xargs grep -il kuba